CHAOS POJĘCIOWY

Ten chaos pojęciowy, różnorodne treści przypisywane pojęciu magia dostrzegało wielu badaczy. Tak na przykład polski etnograf, znawca magii ludowej, Eugeniusz Frankowski, w swej pracy Zabiegi magiczne przy pożycza­niu, kupnie i sprzedaży u ludu polskiego pisał: „Mówiąc o myśleniu magicznym, o zabiegach magicznych itp., odczuwam niejednokrotnie nie- odpowiedność używanego tu pojęcia — magia. Ponieważ jednak nie potrafię ‚zastąpić go sło­wem bardziej odpowiednim, zachowuję go z musu, nie chcąc tworzyć dziwolągów języko­wych”.Przechodząc od tych mało poprawnych, obiegowych rozumień słowa „magia”, mało ade­kwatnych znaczeń zjawiska właściwego, do ro­zumień naukowych dostrzegamy, iż i tutaj nie ma całkowitej i powszechnej zgodności. Mówiąc inaczej — w nauce istnieją też różne określe­nia magii.Odpowiadając na pytanie, co to jest magia, sięgnijmy do wypowiedzi Jamesa Frazera, jed­nego z pierwszych poważnych i Wszechstron­nych badaczy tego problemu. „Magia — pisze Frazer w swej słynnej pracy Złota gałąź — jest systemem pozornych praw przyrodniczych oraz fałszywych zasad postępowania”. Tak więc dla Frazera magia to określony system postrizeżeń i czynności oparty na przekonaniu, że można zmusić siły kierujące światem, przedmiotami i samym człowiekiem, do działania według wła­snej woli, pożądania. Z istoty swej — zauważa dalej Frazer — magia jest przeciwieństwem re- ligdd. Religia bowiem włącza w siebie wiarę w osobowe siły pozaziemskie, świadomie dzia­łające i kierujące światem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply